fbpx

Röntgentutkimukset on oleellinen osa perushammashoitoa. Suun alueen oireettomat tulehdukset, kystat, puhkeamattomat hampaat ja reiät eivät välttämättä ilmene suun ja hampaiston kliinisessä tarkastuksessa. Täten säännöllisesti tehdyt röntgentutkimukset ovat tarpeellisia.

  • Hampaiston panoraamakuva, OPTG, on suun tärkein yleistutkimusmenetelmä. Yhdessä kuvassa on nähtävissä koko suun alue sekä leukanivelet.
  • Intraoraalikuvauksella tutkitaan yksittäisiä hampaita esimerkiksi tulehdusten paikallistamisessa.
  • Bitewing-kuvauksella tutkitaan esimerkiksi vaikeasti havaittavat kariekset hampaiden väleistä ja paikkojen alta.
  • Kartiokeilatutkimus (KKTT-tutkimus) paljastaa jo pienetkin alkavat tulehdukset, jotta hoito voidaan aloittaa viivytyksettä. Se antaa tarkkaa informaatiota leukanivelistä, leuka- ja kasvojen alueen murtumista sekä kasvaimista.